View of Awatubi Crest While Hiking to Malgosa - Awatubi Saddle.